Mari Belajar

kata ganti nama

Kata ganti nama diri

kata ganti nama ke dua siri 1

kata ganti nama ke dua siri 2

Kata ganti nama ke tiga

Monday, 24 October 2011

GANTI NAMA DIGUNAKAN UNTUK BUKAN MANUSIA

GANTI NAMA YANG DIPENDEKKAN

GANTI NAMA TUNJUK

KATA GANTI NAMA TUNJUK

 
@ Kata ganti nama tunjuk digunakan untuk menunjukkan sesuatu

    atau seseorang. 

  @ Terdapat dua kata ganti nama tunjuk, iaitu ‘itu’ dan ‘ini’.

Peringatan

 
1.Sebagai penentu, ‘ini’ dan ‘itu’ tidak boleh diletakkan di hadapan kata nama.


2.Elakkan bentuk ajaran yang salah apabila menggunakan kata ganti nama tunjuk ‘ini’ dan ‘itu;.
Contoh :

Kesalahan dari segi kata 


Ayat yang salah
Sejak akhir-akhir itu, dia tidak suka bersembang.
Ayat yang betul
Sejak akhir-akhir ini, dia tidak suka bersembang.
Keterangan
Salah penggunaan kata gati nama tunjuk.
 

Kesalahan dari segi Struktur
 

Ayat yang salah
Ini budak sangat besar.
Budak itu yang jahat telah dirotan oleh ibunya.
 

Ayat yang betul
Budak ini sangat besar.
Budak yang jahat itu telah dirotan oleh ibunya.
 

Keterangan
Salah diletakkan ‘itu’ dan ‘ini’ di hadapan kata nama yang berfungsi sebagai penentu.
Bentuk ujaran yang salah

GANTI NAMA TANYA

*   Kata ganti tanya ialah perbuatan untuk menggantikan nama     
    benda, orang, tempat, masa, bilangan dan hal dengan maksud 
    pertanyaan.
 
*  Kata ganti nama pertanyaan ditambah “kah” dan tanda soal.
 
*  Digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya.
 
Benda
Orang
Tempat
Masa
Hal
Bilangan
apakah
siapakah
manakah
bilakah

bagaimanakah
kenapakah
mengapakah
berapakah
Kata Ganti Nama
Penggunaannya
apa
digunakan untuk menanyakan nama benda atau bilangan
siapa
digunakan untuk menanyakan orang atau nama orang
mana
digunakan untuk menanyakan orang, binatang, benda, dan tempat
 
Contoh ayat
1. Bilakah engkau pergi ke bandar ?
2. Mengapakah kamu tidak datang semalam ?
3. Murid-murid di dewan itu berapa orang ?
4. Nama pokok itu apa ?
5. Pemuda kacak itu siapa ?

GANTI NAMA UMUM


Kata Ganti Umum
 
# Kata ganti umum/ tak tentu ini wujud daripada penggandaan kata
  ganti tanya seperti apa, siapa, dan mana. Siapa-siapa boleh 
  bertukar sesiapa.
 
# Kata ganti umum ini digunakan dalam ayat penyata dan ayat
  perintah sahaja.
 
 
Kata Ganti Umum
 
*  Kata ganti tak tentu menunjukkan sesuatu atau seseorang secara
   umum
 
*  Contoh kata ganti tak tentu serta penggunaannya adalah seperti 
   yang berikut:
 
 

Kata Ganti Umum / Tak Tentu
Ayat-ayat contoh
apa-apa


1. Entah apa-apa yang dibawanya
2. Azman tidak berkata apa-apa setelah dimarahi gurunya.
Siapa-siapa
1. Tidak ada siapa-siapa dalam bangunan itu.
2. Siapa-siapa saja boleh menjaksikan pertunjukan itu.
Mana-mana


1. Jangan ke mana-mana , duduklah di sini sahaja.
2. Pilihlah mana-mana pakaian yang awak suka.


Kata Ganti Tak Tentu
sapa-sapa
mana-mana, masing-masing,
seseorang,dan sesuatu
siapa-siapa atau sesiapa


Penggunaannya
digunakan untuk benda atau hal yang tidak tentu
digunakan untuk tempat atau benda yang tidak tentu
digunakan untuk menggantikan orang yang tidak tentu

Saturday, 15 October 2011

Ganti nama diri

* kata-kata nama yang mengantikan nama diri orang dan bukan orang.
*   terdapat tiga jenis :
            a) ganti nama diri orang pertama
     b) ganti nama diri orang kedua
     c) ganti nama diri orang ketiga


a) Ganti Nama Diri Orang Pertama
        Apabila bercakap, kita menganggap diri kita sebagai    
   orang pertama. Kita memanggil diri kita sebagai :
   aku, saya,hamba,beta, kami, dan kita.  Kami dan kita adalah 
   ganti nama orang pertama untuk ramai.
                     Contoh ayat:
        Amin berdoa, " Aku bermohon keampunan tuhan."
        Baginda bertitah, " Beta hendak bertitah kepada 
        sekelian rakyat."
        Amsyar berkata, "Saya sedang menulis rencana."
        Ayah dan Ibu Izzati menenangkan Izzati dengan berkata, 
        "Kita tidak perlu rungsing." 
        Ketiga-tiga murid itu mengatakan,"Kami yakin cikgu kami 
        sudah sampai." 

        
* Kita adalah ganti nama yang merujuk kepada orang yang bercakap
  bersama dengan orang yang di lawannya bercakap.
  Contoh: 
  Amsyar berkata kepada Arham,"Kita hendaklah segera membersih
  kelas ini sebelum Ustazah Aini sampai." 
  Ganti nama kita merujuk kepada Amsyar dan Arham. 

* Kami adalah ganti nama merujuk orang yang bercakap (pertama) 
  dengan orang lain (ketiga) apabila bercakap dengan orang kedua.
  Contoh:
  Ahmad berkata kepada Amir, " Saya dan bapa saya akan ke Tasik 
  Kenyir. Kami akan memancing ikan."  
  Ganti nama Kami merujuk kepada Ahmad dan bapanya. Bapanya
  adalah orang ketiga. 

Perbezaan antara kita dan kami boleh dijadualkan seperti berikut;
    Ganti nama              Orang yang terlibat
       Kita          saya, aku, beta + engkau, kamu, kalian, anda
       Kami          awak, saya, aku, beta + dia, ia, mereka

   Ganti nama orang yang pertama boleh digunakan sebagai penentu milik kata nama yang terletak sebelumnya, rumah saya, buku aku, jamuan beta , kilang kita, ladang kami.


KATA GANTI NAMA

Friday, 23 September 2011

MENGENALI GANTI NAMA

Ganti nama?
Apa ganti nama?
Apa yang anda tahu tentang ganti nama?


Ganti nama ialah perkataan-perkataan yang digunakan untuk menggantikan
nama bagi :)

1) Nama orang2) Nama benda

3) Tempat
SeLaMat DaTanG

Salam.. Blog ini adalah untuk murid mendapatkan maklumat berkaitan Tatabahasa dalam pembelajaran Bahasa Melayu. Diharapkan para murid dapat memanfaatkan segala maklumat yang ada dengan baik. Selamat Melungsur.