Mari Belajar

kata ganti nama

Kata ganti nama diri

kata ganti nama ke dua siri 1

kata ganti nama ke dua siri 2

Kata ganti nama ke tiga

Friday, 23 September 2011

MENGENALI GANTI NAMA

Ganti nama?
Apa ganti nama?
Apa yang anda tahu tentang ganti nama?


Ganti nama ialah perkataan-perkataan yang digunakan untuk menggantikan
nama bagi :)

1) Nama orang2) Nama benda

3) Tempat
SeLaMat DaTanG

Salam.. Blog ini adalah untuk murid mendapatkan maklumat berkaitan Tatabahasa dalam pembelajaran Bahasa Melayu. Diharapkan para murid dapat memanfaatkan segala maklumat yang ada dengan baik. Selamat Melungsur.